Kategoria: Aktualne Projekty

O nas

APPLY Poland dostarcza wielobranżowe usługi inżynieryjne dla przemysłu ropy naftowej i gazu na rynku europejskim. Skupiając szczególną uwagę na bezpieczeństwie prowadzonych działań, realizacji prac zgodnie z ustalonym harmonogramem i budżetem, APPLY Poland wspiera swoich klientów w osiąganiu konkretnych celów i zadań. Nasz zespół inżynierów posiada ponad 30 lat doświadczenia we wszystkich fazach realizacji projektów od studium wykonalności, po projekty bazowe (FEED), projekty wykonawcze, zamówienia i kompletacje dostaw urządzeń i materiałów, prefabrykację, budowę, projekty powykonawcze oraz testy i obiory techniczne.

Certyfikacja ISO

Goliat Goliat

Eni Norge jest operatorem platformy Goliat, zlokalizowanej na morzu Barentsa, 85 km na północny zachód od Hammerfest, gdzie głębokość morza dochodzi do 400m . Goliat jest złożem które będzie eksploatowane za pomocą podwodnych studni, wierconych z podwodnych modułów wiertniczych, a następnie przetwarzane w pływającej jednostce produkcyjnej typu FPSO. Platforma Goliat będzie zasilana z brzegu z miejscowości Hammerfest oraz podłączona za pomocą rurociągu do miejscowości Snøhvit. Przewidywany czas użytkowania platformy Goliat 2015 - 2028. Projekt modyfikacji platformy Goliat został przyznany APPLY Sørco, z udziałem APPLY Poland.

Zakres projektu obejmuje szeroki zakres prac inżynierskich m.in.: projekty koncepcyjne, modyfikacje oraz aktywności związane z utrzymaniem ruchu.

Zobacz platformę Goliat:

https://www.youtube.com/watch?v=yrmgE6QiSBo

Odwiedź Hammerfest w rejonie koła podbiegunowego klikając w link poniżej:

http://porthammerfest.kystnor.no/

Johan Sverdrup Johan Sverdrup

Kontrakt Joint Venture K2JV Kværner i KBR) oraz Apply Leirvik obejmuje dostarczenie modułu mieszkalnego dla platformy Johan Sverdrup. Moduł Kontrakt obejmuje dostawę nowego 7 piętrowego modułu LQ o powierzchni 14500 m2, z 560 miejscami noclegowymi, pomieszczeniami rekreacyjnymi, szatniami, lądowiskiem dla helikopterów, hangaru i innych urządzeń wymaganych do funkcjonowania jako „offshore hotel”. Moduł mieszkalny będzie stalowo-aluminiową hybrydą. Zakres APPLY Poland uwzględnia aktywności inżynierskie w 2D dla części aluminiowej oraz analizę naprężeń dla systemów wody przeciwpożarowej.

Dyscypliny biorące udział w projekcie: Konstrukcyjna, Orurowania

Statfjord B&C

Rekrutacja w toku - zakładka "Kariera".

W zakres nowego projektu M&M Statoil, podpisanego przez APPLY Sørco przewidzianego na lata 2016-2022 (+4 letnie rozszerzenie), zalicza się platformy:  Kvitebjørn, Valemon, Gullfaks ABC, Sleipner, Gudrun, Gina Krog, Draupner.  Wszystkie platformy zlokalizowane są w rejonie Norweskiego Szelfu Kontynentalnego (NCS).

Szacowana całkowiata wartość projektu to 4 miliardy koron norweskich w następnych 6 latach. Kontrakt ten zapewnia pewną przyszłość Grupie APPLY i jej pracownikom. Kontrakt jest kontynuacją istniejącego kontraktu dla platform Kvitebjørn i Valemon, i jest potwierdzeniem zadowolenia Klienta z usług świadczonych przez APPLY Sørco oraz  APPLY Poland.

Techniczny zakres projektu będzie obejmował: indywidualne projekty modernizacyjne, przygotowanie i uruchomienia studni, wsparcie dla produkcji oraz wsparcie dla utrzymania ruchu. Prace będą prowadzone w 3 lokalizacjach: Stavanger, Bergen i Krakowie. Przewidywane aktywności projektowe w branżach: Automatyki i Pomiarów, Bezpieczeństwa Technicznego, Orurowania, Mechanicznej, Elektrycznej, Konstrukcyjnej, Technologicznej.

APPLY Poland Sp. z o.o., ul. Klimeckiego 1, 30-705 Kraków, NIP: 675-138-38-26, REGON: 120673170, KRS 0000304153 - Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Kapitał zakładowy: 1 910 400,00 PLN w całości opłacony, Bank SEB Skandinaviska Enskilda Banken AB (S.A.) – Oddział w Polsce - PLN: PL90237000080000000020471008; NOK: PL41237000080000000020471017
Administratorem danych osobowych jest: APPLY Poland Sp. z o.o., 30-705 Kraków
ul. Klimeckiego 1, NIP: 6751383826, REGON: 120673170, KRS: 0000304153
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych Panią Sylwię Olszak Wszelkie uwagi, a także incydenty należy zgłaszać bezpośrednio lub na adres email issues@applypoland.com.