Kategoria: Ukończone Projekty

O nas

APPLY Poland dostarcza wielobranżowe usługi inżynieryjne dla przemysłu ropy naftowej i gazu na rynku europejskim. Skupiając szczególną uwagę na bezpieczeństwie prowadzonych działań, realizacji prac zgodnie z ustalonym harmonogramem i budżetem, APPLY Poland wspiera swoich klientów w osiąganiu konkretnych celów i zadań. Nasz zespół inżynierów posiada ponad 30 lat doświadczenia we wszystkich fazach realizacji projektów od studium wykonalności, po projekty bazowe (FEED), projekty wykonawcze, zamówienia i kompletacje dostaw urządzeń i materiałów, prefabrykację, budowę, projekty powykonawcze oraz testy i obiory techniczne.

Certyfikacja ISO

BP Trynidad i Tobago LLC przyznało Grupie APPLY LQ&HD kontrakt EPC dla Trinidad Accommodations Project. Projekt obejmował dostawę zintegrowanego modułu mieszkalnego dla istniejącej platformy Mahogany B. Moduł mieszkalny składał sie m.in.: 3 piętrowego modułu LQ o powierzchni 1082 m2, wyposażonego w 70 miejsc sypialnych, pomieszczenia rekreacyjnyjne, siłownię, pomieszczenia biurowe, kuchnię, jadalnię, pralnię, Centralną Sterownię oraz lądowiska dla helikopterów. APPLY Poland uczestniczyło w przygotowaniu wielobranżowej dokumentacji dla lądowiska helikopterów, nadzoru w realizacji i produkcji konstrukcji stalowych i drenażu.
Pracownie uczestniczące w projekcie ze strony APPLY Poland: Konstrukcujna , Orurowania, AKPiA, Elektryczna oraz Bezpieczeństwa Technicznego.

Gina Krog

Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) przyznało APPLY Leirvik kontrakt na dostawę kompletnego modułu mieszkalnego dla platformy Gina Krog, zlokalizowanej na złożu Sleipner, w rejonie Norweskiego Szelfu Kontynentalnego. APPLY Poland dostarcza usługi inżynierskie 2D, w zakresie konstrukcji modułu LQ, dokumentacji powykonawczej, analizy naprężeń rurociągów dla systemu p.poż oraz modelowania 3D w PDMS. Branże uczestniczące w projekcie: konstrukcyjna, orurowania, elektryczna, AKPIA, bezpieczeństwa technicznego, modelowania PDMS.

Ivar Aasen

Projekt modułów mieszkalnych dla platformy Ivar Aasen realizowany przez APPLY Sørco dla głównego wykonawcy SMOE, ktory jest częscią grupy Sembcorp Marine . APPLY Poland dostarczyło usługi dla partnera grupy APPLY Leirvik w zakresie inżynierii konstrukcyjnej 2D, które uwzględniały m.in. obliczenia naprężeń dla instalacji p. poż. Zaangażowane branże: Konstrukcyjna i Orurowania

Projekt modernizacji platform Kvitebjørn i Valemon w rejonie Norweskiego Szelfu Kontynentalnego (NCS) był realizowany w latach od 2010 do 2016. Zakres projektu obejmował szereg aktywności i indywidualnych projektów jak również wsparcie dla produkcji i utrzymania ruchu. Aktywności projektowe w branżach: Automatyki i Pomiarów, Bezpieczeństwa Technicznego, Orurowania, Mechanicznej, Elektrycznej, Konstrukcyjnej, Technologicznej.

Kvitebjorn_Valemon_platforms2

Brage_platform

Projekt modernizacji platformy Brage w rejonie Norweskiego Szelfu Kontynentalnego (NCS) był realizowany w latach od 2010 do 2014. Zakres projektu obejmował szereg aktywności i indywidualnych projektów jak również wsparcie dla produkcji i utrzymania ruchu. Aktywności projektowe w branżach: Automatyki i Pomiarów, Bezpieczeństwa Technicznego, Orurowania, Mechanicznej, Konstrukcyjnej.

Statfjord B&C Statfjord B&C

Zakres projektu "Stafjord B&C Fire and Gas Upgrade" obejmuje wymianę i modernizację systemu detekcji pożaru i gazów w latach 2012-2016, z uwzględnieniem wymagań standardów dotyczących bezpieczeństwa funkcjonalnego PN/EN 61511/61508 (SIL). Modernizacja uwzględnia projekt nowych urządzeń detekcji pożaru i gazu wraz z sterownikami i oprogramowaniem. Ponadto modernizacja obejmuje dostarczenie nowego systemu AMS, sterowników dedykowanych do systemu dostarczania wody pożarowej i piany gaśniczej, dystrybucję zasilania w oparciu o system UPS, nowe stacje operatorskie, stacje inżynierskie oraz tablice synoptyczne. panel operatorski. Branże uczestniczące w projekcie: pracownia Automatyki, Elektryki, Bezpieczeństwa Technicznego oraz Konstrukcyjna..

KEP

Projekt Kårstø Expansion Project (KEP 2010) był grupą projektów modernizacji i konserwacji realizowanych przez APPLY Sørco w Kårstø na przestrzeni lat 2006-2012. Głównymi celami projektowymi było zwiększenie wydajności, poprawienie niezawodności i elastyczności pracy maszyn, urządzeń i systemów sterowania (m.in systemów ESD i F&G). Projekt obejmował usługi w zakresie Pomiarów i Automatyki.

asgard

Celem projektu była redukcja poziomu CO2 w gazie eksportowanym na ląd z platformy wiertniczej Åsgard B, do lądowej bazy i zakładu przetwórstwa gazu i kondensatu Kårstø. Ilość przesyłanego gazu była w znacznym stopniu limitowana ilością zawartego CO2. Wymieszanie gazu z pola Smørbukk i gazu z pola Midgard było konieczne aby spełnić wymagania jakościowe dla rurociągu transportowego Åsgard, tj. maksymalnej zawartości CO2 równej 2,0-2,3% mol. Projekt był realizowany wspólnie przez APPLY Sørco i APPLY Poland. Zaangażowane branże: Orurowania, Bezpieczeństwa Technicznego.

AUK

Platforma Talisman AUK jest położona ok. 155 km na południowy wschód od Aberdeen. Jest to stała platforma wydobywcza, na której znajdują się urządzenia wiertnicze, produkcyjne oraz moduł mieszkalny. Zakres projektu obejmował instalację nowych urządzeń wiertnicznych oraz urządzeń pomocniczych. Projekt realizowany przez APPLY Sørco i APPLY Poland. Zaangażowane branże: Orurowania, Bezpieczeństwa Technicznego, Mechaniczna, Konstrukcyjna

alvheim

Projekt modyfikacji i konserwacji w związku z funkcjonowaniem Pływającej Jednostki Produkcji, Przechowywania i Załadunku Alvheim realizowany przez APPLY Sørco w latach 2007-2012. Zaangażowane branże: Technologiczna, Orurowania, Mechaniczna, Pomiarów i Automatyki

APPLY Poland Sp. z o.o., ul. Klimeckiego 1, 30-705 Kraków, NIP: 675-138-38-26, REGON: 120673170, KRS 0000304153 - Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Kapitał zakładowy: 1 910 400,00 PLN w całości opłacony, Bank SEB Skandinaviska Enskilda Banken AB (S.A.) – Oddział w Polsce - PLN: PL90237000080000000020471008; NOK: PL41237000080000000020471017
Administratorem danych osobowych jest: APPLY Poland Sp. z o.o., 30-705 Kraków
ul. Klimeckiego 1, NIP: 6751383826, REGON: 120673170, KRS: 0000304153
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych Panią Sylwię Olszak Wszelkie uwagi, a także incydenty należy zgłaszać bezpośrednio lub na adres email issues@applypoland.com.