Gina Krog LQ & HD – Statoil (2014 – 2016)

Gina Krog

Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) in Korea has awarded the contract for delivery of the Gina Krog (previously Dagny) Living Quarters to Apply. DSME is the topside contractor to Statoil for their Gina Krog field development. Apply Poland has delivered to Apply Leirvil: 2D Engineering for Structure for LQ , including as-built documentation, stress analysis for fire water systems, as-built PDMS model for LQ Externals. Disciplines involved in the project at Apply Poland: Structure, Piping, EIT, Technical Safety, PDMS Administration.

APPLY Poland Sp. z o.o., ul. Klimeckiego 1, 30-705 Kraków, NIP: 675-138-38-26, REGON: 120673170, KRS 0000304153 - Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Kapitał zakładowy: 1 910 400,00 PLN w całości opłacony, Bank SEB Skandinaviska Enskilda Banken AB (S.A.) – Oddział w Polsce - PLN: PL90237000080000000020471008; NOK: PL41237000080000000020471017
Administratorem danych osobowych jest: APPLY Poland Sp. z o.o., 30-705 Kraków
ul. Klimeckiego 1, NIP: 6751383826, REGON: 120673170, KRS: 0000304153
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych Panią Sylwię Olszak Wszelkie uwagi, a także incydenty należy zgłaszać bezpośrednio lub na adres email issues@applypoland.com.