Ivar Aasen LQ & HD Modules – Det Norske (2016)

Ivar Aasen

Singapore based SMOE, a subsidiary of Sembcorp Marine has awarded a contract for delivery of the Ivar Aasen Living Quarters to Apply. SMOE is the Topsides EPC contractor to Det norske oljeselskap ASA for their Ivar Aasen field development. Apply Poland has delivered to Apply Leirvik: 2D Engineering for Structure  for LQ, including as-built documentation  & stress analysis for fire water systems. Disciplines involved in the project at Apply Poland: Structure, Piping .

APPLY Poland Sp. z o.o., ul. Klimeckiego 1, 30-705 Kraków, NIP: 675-138-38-26, REGON: 120673170, KRS 0000304153 - Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Kapitał zakładowy: 1 910 400,00 PLN w całości opłacony, Bank SEB Skandinaviska Enskilda Banken AB (S.A.) – Oddział w Polsce - PLN: PL90237000080000000020471008; NOK: PL41237000080000000020471017
Administratorem danych osobowych jest: APPLY Poland Sp. z o.o., 30-705 Kraków
ul. Klimeckiego 1, NIP: 6751383826, REGON: 120673170, KRS: 0000304153
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych Panią Sylwię Olszak Wszelkie uwagi, a także incydenty należy zgłaszać bezpośrednio lub na adres email issues@applypoland.com.