• Strona główna » Maintenance & Modification Project (Brage) - Statoil (2010 - 2014)

Maintenance & Modification Project (Brage) – Statoil (2010 – 2014)

Brage_platform

Apply Sørco was awarded the frame agreement for maintenance and modifications on the Brage field on the Norwegian Continental Shelf in 2010. In 2013, the operatorship on Brage was transferred to Wintershall. Thus, the M&M Contract was transferred from Statoil to Wintershall and continued until 2014. The scope of the project inlcuded maintenance activities, execution of modification projects as well as services to support ongoing operations. Disciplines involved in the project: Instrument, Automation, Technical Safety, Piping, Mechanical, Structural.

APPLY Poland Sp. z o.o., ul. Klimeckiego 1, 30-705 Kraków, NIP: 675-138-38-26, REGON: 120673170, KRS 0000304153 - Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Kapitał zakładowy: 1 910 400,00 PLN w całości opłacony, Bank SEB Skandinaviska Enskilda Banken AB (S.A.) – Oddział w Polsce - PLN: PL90237000080000000020471008; NOK: PL41237000080000000020471017
Administratorem danych osobowych jest: APPLY Poland Sp. z o.o., 30-705 Kraków
ul. Klimeckiego 1, NIP: 6751383826, REGON: 120673170, KRS: 0000304153
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych Panią Sylwię Olszak Wszelkie uwagi, a także incydenty należy zgłaszać bezpośrednio lub na adres email issues@applypoland.com.