• Strona główna » Statfjord B&C Fire and Gas Upgrade - Statoil (2012 - 2016)

Statfjord B&C Fire and Gas Upgrade – Statoil (2012 – 2016)

statfjord B&C Statfjord B&C

Statfjord B&C platform upgrade project is a complete Fire & Gas system changeout planned for years 2012-2016, in accordance with standard functional safety standards IEC 61508/61511 (SIL). the modification includes: new hardware and software design inlcuding AMS system, new fire water and foam pump controller, UPS power distribution, new operator stations, new engineering stations, new Critical Alarm Panel (CAP) and Large Screen Displays (LSD). Disciplines involved in the project: Instrumentation, Automation, Electrical, Technical Safety and Structure.

APPLY Poland Sp. z o.o., ul. Klimeckiego 1, 30-705 Kraków, NIP: 675-138-38-26, REGON: 120673170, KRS 0000304153 - Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Kapitał zakładowy: 1 910 400,00 PLN w całości opłacony, Bank SEB Skandinaviska Enskilda Banken AB (S.A.) – Oddział w Polsce - PLN: PL90237000080000000020471008; NOK: PL41237000080000000020471017
Administratorem danych osobowych jest: APPLY Poland Sp. z o.o., 30-705 Kraków
ul. Klimeckiego 1, NIP: 6751383826, REGON: 120673170, KRS: 0000304153
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych Panią Sylwię Olszak Wszelkie uwagi, a także incydenty należy zgłaszać bezpośrednio lub na adres email issues@applypoland.com.