Åsgard B Project – Statoil (2013-2014)

asgard

The scope of the project was to reduce the CO2 levels in the Åsgard B export gas to achieve export specification to the onshore treatment plant at Kårstø. Mixing of Smørbukk gas and Midgard gas was necessary to achieve the export gas specification to the Åsgard Transport pipeline of 2.0 to 2.3 mol% maximum CO2. the project was executed mainly by APPLY Sørco with support of APPLY in the following disciplines: Piping, Technical Safety.

APPLY Poland Sp. z o.o., ul. Klimeckiego 1, 30-705 Kraków, NIP: 675-138-38-26, REGON: 120673170, KRS 0000304153 - Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Kapitał zakładowy: 1 910 400,00 PLN w całości opłacony, Bank SEB Skandinaviska Enskilda Banken AB (S.A.) – Oddział w Polsce - PLN: PL90237000080000000020471008; NOK: PL41237000080000000020471017
Administratorem danych osobowych jest: APPLY Poland Sp. z o.o., 30-705 Kraków
ul. Klimeckiego 1, NIP: 6751383826, REGON: 120673170, KRS: 0000304153
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych Panią Sylwię Olszak Wszelkie uwagi, a także incydenty należy zgłaszać bezpośrednio lub na adres email issues@applypoland.com.