• Strona główna » Moduł LQ dla platformy Gina Krog – Statoil (2014 - 2016)

Moduł LQ dla platformy Gina Krog – Statoil (2014 – 2016)

Gina Krog

Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) przyznało APPLY Leirvik kontrakt na dostawę kompletnego modułu mieszkalnego dla platformy Gina Krog, zlokalizowanej na złożu Sleipner, w rejonie Norweskiego Szelfu Kontynentalnego. APPLY Poland dostarcza usługi inżynierskie 2D, w zakresie konstrukcji modułu LQ, dokumentacji powykonawczej, analizy naprężeń rurociągów dla systemu p.poż oraz modelowania 3D w PDMS. Branże uczestniczące w projekcie: konstrukcyjna, orurowania, elektryczna, AKPIA, bezpieczeństwa technicznego, modelowania PDMS.

APPLY Poland Sp. z o.o., ul. Klimeckiego 1, 30-705 Kraków, NIP: 675-138-38-26, REGON: 120673170, KRS 0000304153 - Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Kapitał zakładowy: 1 910 400,00 PLN w całości opłacony, Bank SEB Skandinaviska Enskilda Banken AB (S.A.) – Oddział w Polsce - PLN: PL90237000080000000020471008; NOK: PL41237000080000000020471017
Administratorem danych osobowych jest: APPLY Poland Sp. z o.o., 30-705 Kraków
ul. Klimeckiego 1, NIP: 6751383826, REGON: 120673170, KRS: 0000304153
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych Panią Sylwię Olszak Wszelkie uwagi, a także incydenty należy zgłaszać bezpośrednio lub na adres email issues@applypoland.com.