• Strona główna » Instalacja hydroodsiarczania (HDS) dla Rafinerii Gdańsk - LOTOS

Instalacja hydroodsiarczania (HDS) dla Rafinerii Gdańsk – LOTOS

GdańskProjekt instalacji hydroodsiarczania olejów napędowych w Rafinerii Lotos Gdańsk, jako podwykonawca firm ABB, CB&I Lummus oraz Lurgi. Instalacja pozwoliła Grupie Lotos na zwiększenie produkcji oleju napędowego do poziomu 2,3 mln t/rok po oddaniu instalacji do ruchu i dalsze zwiększenie po zakończeniu projektu nowej instalacji destylacji ropy naftowej. Zrealizowanie projektu pozwoliło Grupie Lotos spełnić wymagania Unii Europejskiej dotyczące maksymalnej zawartości siarki w oleju napędowym (tj. maksymalnie 10 ppm siarki), które zaczęło obowiązywać w roku 2009.

APPLY Poland Sp. z o.o., ul. Klimeckiego 1, 30-705 Kraków, NIP: 675-138-38-26, REGON: 120673170, KRS 0000304153 - Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Kapitał zakładowy: 1 910 400,00 PLN w całości opłacony, Bank SEB Skandinaviska Enskilda Banken AB (S.A.) – Oddział w Polsce - PLN: PL90237000080000000020471008; NOK: PL41237000080000000020471017
Administratorem danych osobowych jest: APPLY Poland Sp. z o.o., 30-705 Kraków
ul. Klimeckiego 1, NIP: 6751383826, REGON: 120673170, KRS: 0000304153
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych Panią Sylwię Olszak Wszelkie uwagi, a także incydenty należy zgłaszać bezpośrednio lub na adres email issues@applypoland.com.