• Strona główna » Moduł LQ dla platformy Johan Sverdrup - Statoil (2016 - 2017)

Moduł LQ dla platformy Johan Sverdrup – Statoil (2016 – 2017)

Johan Sverdrup Johan Sverdrup

Kontrakt Joint Venture K2JV Kværner i KBR) oraz Apply Leirvik obejmuje dostarczenie modułu mieszkalnego dla platformy Johan Sverdrup. Moduł Kontrakt obejmuje dostawę nowego 7 piętrowego modułu LQ o powierzchni 14500 m2, z 560 miejscami noclegowymi, pomieszczeniami rekreacyjnymi, szatniami, lądowiskiem dla helikopterów, hangaru i innych urządzeń wymaganych do funkcjonowania jako „offshore hotel”. Moduł mieszkalny będzie stalowo-aluminiową hybrydą. Zakres APPLY Poland uwzględnia aktywności inżynierskie w 2D dla części aluminiowej oraz analizę naprężeń dla systemów wody przeciwpożarowej.

Dyscypliny biorące udział w projekcie: Konstrukcyjna, Orurowania

APPLY Poland Sp. z o.o., ul. Klimeckiego 1, 30-705 Kraków, NIP: 675-138-38-26, REGON: 120673170, KRS 0000304153 - Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Kapitał zakładowy: 1 910 400,00 PLN w całości opłacony, Bank SEB Skandinaviska Enskilda Banken AB (S.A.) – Oddział w Polsce - PLN: PL90237000080000000020471008; NOK: PL41237000080000000020471017
Administratorem danych osobowych jest: APPLY Poland Sp. z o.o., 30-705 Kraków
ul. Klimeckiego 1, NIP: 6751383826, REGON: 120673170, KRS: 0000304153
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych Panią Sylwię Olszak Wszelkie uwagi, a także incydenty należy zgłaszać bezpośrednio lub na adres email issues@applypoland.com.