• Strona główna » Mahogany B Helideck – BP Trinidad & Tobago (2015-2016)

Mahogany B Helideck – BP Trinidad & Tobago (2015-2016)

BP Trynidad i Tobago LLC przyznało Grupie APPLY LQ&HD kontrakt EPC dla Trinidad Accommodations Project. Projekt obejmował dostawę zintegrowanego modułu mieszkalnego dla istniejącej platformy Mahogany B. Moduł mieszkalny składał sie m.in.: 3 piętrowego modułu LQ o powierzchni 1082 m2, wyposażonego w 70 miejsc sypialnych, pomieszczenia rekreacyjnyjne, siłownię, pomieszczenia biurowe, kuchnię, jadalnię, pralnię, Centralną Sterownię oraz lądowiska dla helikopterów. APPLY Poland uczestniczyło w przygotowaniu wielobranżowej dokumentacji dla lądowiska helikopterów, nadzoru w realizacji i produkcji konstrukcji stalowych i drenażu.
Pracownie uczestniczące w projekcie ze strony APPLY Poland: Konstrukcujna , Orurowania, AKPiA, Elektryczna oraz Bezpieczeństwa Technicznego.
APPLY Poland Sp. z o.o., ul. Klimeckiego 1, 30-705 Kraków, NIP: 675-138-38-26, REGON: 120673170, KRS 0000304153 - Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Kapitał zakładowy: 1 910 400,00 PLN w całości opłacony, Bank SEB Skandinaviska Enskilda Banken AB (S.A.) – Oddział w Polsce - PLN: PL90237000080000000020471008; NOK: PL41237000080000000020471017
Administratorem danych osobowych jest: APPLY Poland Sp. z o.o., 30-705 Kraków
ul. Klimeckiego 1, NIP: 6751383826, REGON: 120673170, KRS: 0000304153
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych Panią Sylwię Olszak Wszelkie uwagi, a także incydenty należy zgłaszać bezpośrednio lub na adres email issues@applypoland.com.