• Strona główna » Moduł LQ dla platformy Ivar Aasen – Det Norske (2016)

Moduł LQ dla platformy Ivar Aasen – Det Norske (2016)

Ivar Aasen

Projekt modułów mieszkalnych dla platformy Ivar Aasen realizowany przez APPLY Sørco dla głównego wykonawcy SMOE, ktory jest częscią grupy Sembcorp Marine . APPLY Poland dostarczyło usługi dla partnera grupy APPLY Leirvik w zakresie inżynierii konstrukcyjnej 2D, które uwzględniały m.in. obliczenia naprężeń dla instalacji p. poż. Zaangażowane branże: Konstrukcyjna i Orurowania

APPLY Poland Sp. z o.o., ul. Klimeckiego 1, 30-705 Kraków, NIP: 675-138-38-26, REGON: 120673170, KRS 0000304153 - Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Kapitał zakładowy: 1 910 400,00 PLN w całości opłacony, Bank SEB Skandinaviska Enskilda Banken AB (S.A.) – Oddział w Polsce - PLN: PL90237000080000000020471008; NOK: PL41237000080000000020471017
Administratorem danych osobowych jest: APPLY Poland Sp. z o.o., 30-705 Kraków
ul. Klimeckiego 1, NIP: 6751383826, REGON: 120673170, KRS: 0000304153
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych Panią Sylwię Olszak Wszelkie uwagi, a także incydenty należy zgłaszać bezpośrednio lub na adres email issues@applypoland.com.