Cele i zadania

Cele i zadania:

  • Kontynuować działalność na rynku ropy naftowej i gazu, poprzez pozyskanie nowych, wielobranżowych projektów do realizacji w biurze w Krakowie.
  • Wspierać strategię Grupy APPLY poprzez pozyskiwanie i realizacje nowych projektów.
  • Wykonywać projekty zgodnie z oczekiwaniami klienta, realizować w oparciu o najwyższe standardy bezpieczeństwa technicznego, bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska.
APPLY Poland Sp. z o.o., ul. Klimeckiego 1, 30-705 Kraków, NIP: 675-138-38-26, REGON: 120673170, KRS 0000304153 - Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Kapitał zakładowy: 1 910 400,00 PLN w całości opłacony, Bank SEB Skandinaviska Enskilda Banken AB (S.A.) – Oddział w Polsce - PLN: PL90237000080000000020471008; NOK: PL41237000080000000020471017
Administratorem danych osobowych jest: APPLY Poland Sp. z o.o., 30-705 Kraków
ul. Klimeckiego 1, NIP: 6751383826, REGON: 120673170, KRS: 0000304153
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych Panią Sylwię Olszak Wszelkie uwagi, a także incydenty należy zgłaszać bezpośrednio lub na adres email issues@applypoland.com.