CSR

Korporacyjna odpowiedzialność społeczna (CSR) jest integralną częścią APPLY Poland. Dbamy o utrzymywanie dobrych relacji z lokalną społecznością, nasze działania to coś więcej niż dążenie do uzyskania jedynie założonych celów ekonomicznych i przestrzegania wszystkich wymogów prawnych. W naszej codziennej pracy szukamy inicjatyw, które mają pozytywny wpływ na naszych partnerów społecznych, pracowników i .lokalnego otoczenia

Wspieramy:

Zespół Szkół Specjalnych Nr 10 im. Św. Mikołaja w Krakowie

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 144 im. Bohaterów Września w Krakowie

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 98 im. Henryka Sienkiewicza w Krakowie

Przeznaczone środki finansowe dla powyższych szkół wykorzystywane są na: bezpośrednią pomoc dla uczniów, dofinansowanie uczestnictwa uczniów w organizowanych imprezach i zajęciach integracyjnych, kulturalnych lub sportowych, wycieczki szkolne, wyjścia do ośrodków kultury i sportu, zakup pomocy dydaktycznych.

Fundacja Dobroczynności „Wiosna” – Akcja Szlachetna Paczka

Od kilku lat nasi pracownicy są bardzo mocno zaangażowani w akcję charytatywną pod nazwą „Szlachetna Paczka”. Bierzemy udział w każdej fazie imprezy, od wyboru rodziny, które zostaną obdarowane, poprzez zakup ubrań, środków czystości, artykułów papierniczych, zabawek, po dostawę paczek do wyznaczonych punktów.

APPLY Poland Sp. z o.o., ul. Klimeckiego 1, 30-705 Kraków, NIP: 675-138-38-26, REGON: 120673170, KRS 0000304153 - Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Kapitał zakładowy: 1 910 400,00 PLN w całości opłacony, Bank SEB Skandinaviska Enskilda Banken AB (S.A.) – Oddział w Polsce - PLN: PL90237000080000000020471008; NOK: PL41237000080000000020471017
Administratorem danych osobowych jest: APPLY Poland Sp. z o.o., 30-705 Kraków
ul. Klimeckiego 1, NIP: 6751383826, REGON: 120673170, KRS: 0000304153
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych Panią Sylwię Olszak Wszelkie uwagi, a także incydenty należy zgłaszać bezpośrednio lub na adres email issues@applypoland.com.