Historia

Firma APPLY Poland istnieje od roku 2008.

Najważniejsze daty z naszej historii to:

2008 - Rejestracja spółki APPLY Poland.

2010 - Przejęcie przez APPLY Sørco 100% udziałów w APPLY Poland.

2012 - Wprowadzenie Systemu Zarządzania Jakością APPLY Poland.

2015 - Uzyskanie certyfikatu ISO 9001:2008.

2015 - Przyznanie APPLY Poland udziału w kontrakcie Statoil M&M.

APPLY Poland Sp. z o.o., ul. Klimeckiego 1, 30-705 Kraków, NIP: 675-138-38-26, REGON: 120673170, KRS 0000304153 - Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Kapitał zakładowy: 1 910 400,00 PLN w całości opłacony, Bank SEB Skandinaviska Enskilda Banken AB (S.A.) – Oddział w Polsce - PLN: PL90237000080000000020471008; NOK: PL41237000080000000020471017
Administratorem danych osobowych jest: APPLY Poland Sp. z o.o., 30-705 Kraków
ul. Klimeckiego 1, NIP: 6751383826, REGON: 120673170, KRS: 0000304153
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych Panią Sylwię Olszak Wszelkie uwagi, a także incydenty należy zgłaszać bezpośrednio lub na adres email issues@applypoland.com.