Nasza misja

Misją APPLY Poland jest dostarczanie wielobranżowych usług inżynieryjnych w zakresie instalacji przemysłowych.Wspieramy naszych Klientów w osiągnięciu konkretnych celów i zadań działając według następujących zasad:

Organizacja pracy:

 • podchodzimy z szacunkiem i otwartością do wszystkich członków zespołu,
 • współtworzymy koleżeńską i życzliwą atmosferę pracy,
 • dzielimy się wiedzą i doświadczeniem, jesteśmy otwarci na nowe idee.

 

Ove Jan Simonsen, CEO

Profesjonalizm:

 • szczególną uwagę skupiamy na bezpieczeństwie prowadzonych działań,
 • realizujemy zadania zgodnie z harmonogramem, w założonym budżecie i o wymaganej jakości,
 • jesteśmy zorientowani na potrzeby Klienta, proaktywnie, twórczo i elastycznie podchodzimy do postawionych zadań,
 • jesteśmy otwarci na wszelkie wyzwania,
 • analizujemy i zarządzamy ryzykiem.
Troska o bezpieczeństwo i środowisko:

 • dbamy o bezpieczne i zdrowe środowisko pracy,
 • stale poprawiamy wyniki BHP,
 • redukujemy szkodliwy wpływ na środowisko i otoczenie,
 • wspieramy ważne, charytatywne inicjatywy społeczne.
APPLY Poland Sp. z o.o., ul. Klimeckiego 1, 30-705 Kraków, NIP: 675-138-38-26, REGON: 120673170, KRS 0000304153 - Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Kapitał zakładowy: 1 910 400,00 PLN w całości opłacony, Bank SEB Skandinaviska Enskilda Banken AB (S.A.) – Oddział w Polsce - PLN: PL90237000080000000020471008; NOK: PL41237000080000000020471017
Administratorem danych osobowych jest: APPLY Poland Sp. z o.o., 30-705 Kraków
ul. Klimeckiego 1, NIP: 6751383826, REGON: 120673170, KRS: 0000304153
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych Panią Sylwię Olszak Wszelkie uwagi, a także incydenty należy zgłaszać bezpośrednio lub na adres email issues@applypoland.com.