Nasze wartości

APPLY Poland realizuje projekty zgodnie z oczekiwaniami Klienta, utrzymując najwyższe standardy bezpieczeństwa technicznego, bezpieczeństwa pracy, zdrowia i poszanowania środowiska naturalnego.

Chcąc osiągnąć najwyższy poziom świadczonych usług nasze działania opieramy na czterech filarach: pasji, dynamiźmie, trosce o pracowników i integralności zespołu.

PASJA

Jesteśmy zdeterminowani, aby odnieść sukces. Nasz entuzjazm i oddanie sprawie powoduje, że odważnie podejmujemy nowe wyzwania.

DYNAMIZM

Jesteśmy elastyczni i otwarci. Wychodzimy naprzeciw nowym wyzwaniom. Jesteśmy ukierunkowani na ciągły rozwój i tworzenie innowacyjnych rozwiązań.

TROSKA

Rozwijamy potencjał naszych pracowników. Demonstrujemy nasze zaangażowanie i wsparcie podczas wykonywania codziennych obowiązków. Słuchamy z należytym respektem. Spełniamy oczekiwania.

INTEGRALNOŚĆ

Jesteśmy rzetelni i wiarygodni. Unikamy czynników źle wpływających na jakość i bezpieczeństwo wykonywanej pracy. W obliczu trudnych i wymagających zadań działamy zespołowo i profesjonalnie.

APPLY Poland Sp. z o.o., ul. Klimeckiego 1, 30-705 Kraków, NIP: 675-138-38-26, REGON: 120673170, KRS 0000304153 - Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Kapitał zakładowy: 1 910 400,00 PLN w całości opłacony, Bank SEB Skandinaviska Enskilda Banken AB (S.A.) – Oddział w Polsce - PLN: PL90237000080000000020471008; NOK: PL41237000080000000020471017
Administratorem danych osobowych jest: APPLY Poland Sp. z o.o., 30-705 Kraków
ul. Klimeckiego 1, NIP: 6751383826, REGON: 120673170, KRS: 0000304153
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych Panią Sylwię Olszak Wszelkie uwagi, a także incydenty należy zgłaszać bezpośrednio lub na adres email issues@applypoland.com.