Projekt Goliat M&M – Eni Norge (2016 – )

Goliat Goliat

Eni Norge jest operatorem platformy Goliat, zlokalizowanej na morzu Barentsa, 85 km na północny zachód od Hammerfest, gdzie głębokość morza dochodzi do 400m . Goliat jest złożem które będzie eksploatowane za pomocą podwodnych studni, wierconych z podwodnych modułów wiertniczych, a następnie przetwarzane w pływającej jednostce produkcyjnej typu FPSO. Platforma Goliat będzie zasilana z brzegu z miejscowości Hammerfest oraz podłączona za pomocą rurociągu do miejscowości Snøhvit. Przewidywany czas użytkowania platformy Goliat 2015 - 2028. Projekt modyfikacji platformy Goliat został przyznany APPLY Sørco, z udziałem APPLY Poland.

Zakres projektu obejmuje szeroki zakres prac inżynierskich m.in.: projekty koncepcyjne, modyfikacje oraz aktywności związane z utrzymaniem ruchu.

Zobacz platformę Goliat:

https://www.youtube.com/watch?v=yrmgE6QiSBo

Odwiedź Hammerfest w rejonie koła podbiegunowego klikając w link poniżej:

http://porthammerfest.kystnor.no/

APPLY Poland Sp. z o.o., ul. Klimeckiego 1, 30-705 Kraków, NIP: 675-138-38-26, REGON: 120673170, KRS 0000304153 - Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Kapitał zakładowy: 1 910 400,00 PLN w całości opłacony, Bank SEB Skandinaviska Enskilda Banken AB (S.A.) – Oddział w Polsce - PLN: PL90237000080000000020471008; NOK: PL41237000080000000020471017
Administratorem danych osobowych jest: APPLY Poland Sp. z o.o., 30-705 Kraków
ul. Klimeckiego 1, NIP: 6751383826, REGON: 120673170, KRS: 0000304153
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych Panią Sylwię Olszak Wszelkie uwagi, a także incydenty należy zgłaszać bezpośrednio lub na adres email issues@applypoland.com.