Projekt KEP 2010 – Statoil (2009-2012)

KEP

Projekt Kårstø Expansion Project (KEP 2010) był grupą projektów modernizacji i konserwacji realizowanych przez APPLY Sørco w Kårstø na przestrzeni lat 2006-2012. Głównymi celami projektowymi było zwiększenie wydajności, poprawienie niezawodności i elastyczności pracy maszyn, urządzeń i systemów sterowania (m.in systemów ESD i F&G). Projekt obejmował usługi w zakresie Pomiarów i Automatyki.

APPLY Poland Sp. z o.o., ul. Klimeckiego 1, 30-705 Kraków, NIP: 675-138-38-26, REGON: 120673170, KRS 0000304153 - Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Kapitał zakładowy: 1 910 400,00 PLN w całości opłacony, Bank SEB Skandinaviska Enskilda Banken AB (S.A.) – Oddział w Polsce - PLN: PL90237000080000000020471008; NOK: PL41237000080000000020471017
Administratorem danych osobowych jest: APPLY Poland Sp. z o.o., 30-705 Kraków
ul. Klimeckiego 1, NIP: 6751383826, REGON: 120673170, KRS: 0000304153
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych Panią Sylwię Olszak Wszelkie uwagi, a także incydenty należy zgłaszać bezpośrednio lub na adres email issues@applypoland.com.