• Strona główna » Projekt MRM (Kvitebjørn, Valemon, Gullfaks A\B\C, Sleipner, Gudrun, Gina Krog, Draupner) - Statoil (2016 - 2022)

Projekt MRM (Kvitebjørn, Valemon, Gullfaks A\B\C, Sleipner, Gudrun, Gina Krog, Draupner) – Statoil (2016 – 2022)

Statfjord B&C

Rekrutacja w toku - zakładka "Kariera".

W zakres nowego projektu M&M Statoil, podpisanego przez APPLY Sørco przewidzianego na lata 2016-2022 (+4 letnie rozszerzenie), zalicza się platformy:  Kvitebjørn, Valemon, Gullfaks ABC, Sleipner, Gudrun, Gina Krog, Draupner.  Wszystkie platformy zlokalizowane są w rejonie Norweskiego Szelfu Kontynentalnego (NCS).

Szacowana całkowiata wartość projektu to 4 miliardy koron norweskich w następnych 6 latach. Kontrakt ten zapewnia pewną przyszłość Grupie APPLY i jej pracownikom. Kontrakt jest kontynuacją istniejącego kontraktu dla platform Kvitebjørn i Valemon, i jest potwierdzeniem zadowolenia Klienta z usług świadczonych przez APPLY Sørco oraz  APPLY Poland.

Techniczny zakres projektu będzie obejmował: indywidualne projekty modernizacyjne, przygotowanie i uruchomienia studni, wsparcie dla produkcji oraz wsparcie dla utrzymania ruchu. Prace będą prowadzone w 3 lokalizacjach: Stavanger, Bergen i Krakowie. Przewidywane aktywności projektowe w branżach: Automatyki i Pomiarów, Bezpieczeństwa Technicznego, Orurowania, Mechanicznej, Elektrycznej, Konstrukcyjnej, Technologicznej.

APPLY Poland Sp. z o.o., ul. Klimeckiego 1, 30-705 Kraków, NIP: 675-138-38-26, REGON: 120673170, KRS 0000304153 - Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Kapitał zakładowy: 1 910 400,00 PLN w całości opłacony, Bank SEB Skandinaviska Enskilda Banken AB (S.A.) – Oddział w Polsce - PLN: PL90237000080000000020471008; NOK: PL41237000080000000020471017
Administratorem danych osobowych jest: APPLY Poland Sp. z o.o., 30-705 Kraków
ul. Klimeckiego 1, NIP: 6751383826, REGON: 120673170, KRS: 0000304153
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych Panią Sylwię Olszak Wszelkie uwagi, a także incydenty należy zgłaszać bezpośrednio lub na adres email issues@applypoland.com.