Projekt Statfjord B&C – Statoil (2012 – 2016)

Statfjord B&C Statfjord B&C

Zakres projektu "Stafjord B&C Fire and Gas Upgrade" obejmuje wymianę i modernizację systemu detekcji pożaru i gazów w latach 2012-2016, z uwzględnieniem wymagań standardów dotyczących bezpieczeństwa funkcjonalnego PN/EN 61511/61508 (SIL). Modernizacja uwzględnia projekt nowych urządzeń detekcji pożaru i gazu wraz z sterownikami i oprogramowaniem. Ponadto modernizacja obejmuje dostarczenie nowego systemu AMS, sterowników dedykowanych do systemu dostarczania wody pożarowej i piany gaśniczej, dystrybucję zasilania w oparciu o system UPS, nowe stacje operatorskie, stacje inżynierskie oraz tablice synoptyczne. panel operatorski. Branże uczestniczące w projekcie: pracownia Automatyki, Elektryki, Bezpieczeństwa Technicznego oraz Konstrukcyjna..

APPLY Poland Sp. z o.o., ul. Klimeckiego 1, 30-705 Kraków, NIP: 675-138-38-26, REGON: 120673170, KRS 0000304153 - Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Kapitał zakładowy: 1 910 400,00 PLN w całości opłacony, Bank SEB Skandinaviska Enskilda Banken AB (S.A.) – Oddział w Polsce - PLN: PL90237000080000000020471008; NOK: PL41237000080000000020471017
Administratorem danych osobowych jest: APPLY Poland Sp. z o.o., 30-705 Kraków
ul. Klimeckiego 1, NIP: 6751383826, REGON: 120673170, KRS: 0000304153
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych Panią Sylwię Olszak Wszelkie uwagi, a także incydenty należy zgłaszać bezpośrednio lub na adres email issues@applypoland.com.