Projekt Åsgard B – Statoil (2013-2014)

asgard

Celem projektu była redukcja poziomu CO2 w gazie eksportowanym na ląd z platformy wiertniczej Åsgard B, do lądowej bazy i zakładu przetwórstwa gazu i kondensatu Kårstø. Ilość przesyłanego gazu była w znacznym stopniu limitowana ilością zawartego CO2. Wymieszanie gazu z pola Smørbukk i gazu z pola Midgard było konieczne aby spełnić wymagania jakościowe dla rurociągu transportowego Åsgard, tj. maksymalnej zawartości CO2 równej 2,0-2,3% mol. Projekt był realizowany wspólnie przez APPLY Sørco i APPLY Poland. Zaangażowane branże: Orurowania, Bezpieczeństwa Technicznego.

APPLY Poland Sp. z o.o., ul. Klimeckiego 1, 30-705 Kraków, NIP: 675-138-38-26, REGON: 120673170, KRS 0000304153 - Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Kapitał zakładowy: 1 910 400,00 PLN w całości opłacony, Bank SEB Skandinaviska Enskilda Banken AB (S.A.) – Oddział w Polsce - PLN: PL90237000080000000020471008; NOK: PL41237000080000000020471017
Administratorem danych osobowych jest: APPLY Poland Sp. z o.o., 30-705 Kraków
ul. Klimeckiego 1, NIP: 6751383826, REGON: 120673170, KRS: 0000304153
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych Panią Sylwię Olszak Wszelkie uwagi, a także incydenty należy zgłaszać bezpośrednio lub na adres email issues@applypoland.com.