Dokumentacja warsztatowa

APPLY Poland opracowuje dokumentację warsztatową, która szczegółowo opisuje detale potrzebne do wykonania elementów konstrukcji, orurowania oraz ich montażu. Dokumentacja warsztatowa składa się głównie z:

  • Rysunków złożeniowych
  • Przekrojów
  • Rysunków detali

Rysunki złożeniowe oraz rysunki warsztatowe ułatwiają wykonanie pojedynczych detali i prefabrykacje większych konstrukcji. Oprócz szczegółowych wymagań i odnośników do dokumentów normatywnych są także podane szczególne wymagania wyspecyfikowane przez projektanta w dokumencie „prefabrication job card”. Dokument ten przygotowywany jest przez specjalistów branżowych i zostaje przekazany do zakładów produkcyjnych jako dokument tekstowy wraz z dołączoną dokumentacją rysunkową. Przy większych i bardziej złożonych projektach APPLY Poland przygotowuje dokument “Engineering Work Package”, który zawiera między innymi:

  • Cele projektowe danego zespołu urządzeń, konstrukcji
  • Wskazania dotyczące lokalizacji danej instalacji
  • Opis prefabrykacji
  • Procedury montażowe, sposoby instalacji danego produktu
  • Wymagania szczegółowe

Dodatkowo przygotowywane jest “Safe Job Analysis”

Dokumentacja “Engineering Work Package”, zawierająca część opisową, rysunki, schematy montażowe, zdjęcia, szkice, wykorzystywana jest głównie podczas fazy instalacji, jednakże może być również wykorzystywana w czasie fazy prefabrykacji.

APPLY Poland Sp. z o.o., ul. Klimeckiego 1, 30-705 Kraków, NIP: 675-138-38-26, REGON: 120673170, KRS 0000304153 - Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Kapitał zakładowy: 1 910 400,00 PLN w całości opłacony, Bank SEB Skandinaviska Enskilda Banken AB (S.A.) – Oddział w Polsce - PLN: PL90237000080000000020471008; NOK: PL41237000080000000020471017
Administratorem danych osobowych jest: APPLY Poland Sp. z o.o., 30-705 Kraków
ul. Klimeckiego 1, NIP: 6751383826, REGON: 120673170, KRS: 0000304153
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych Panią Sylwię Olszak Wszelkie uwagi, a także incydenty należy zgłaszać bezpośrednio lub na adres email issues@applypoland.com.