Kompletacja Dostaw

APPLY Poland może wspomagać Waszą organizację w procesie zamówień w Polsce, Norwegii i innych krajach europejskich.

Nasze główne zalety to:

  • Fachowość i doświadczenie w obszarze kompletacji dostaw i negocjacji,
  • Wnikliwa selekcja dostawców,
  • Znajomość rynku,
  • Zrozumienie lokalnej kultury,
  • Znajomość cen w krajach Europy Centralnej i Europy Wschodniej,
  • Komunikacja w języku polskim, angielskim, norweskim, niemieckim oraz rosyjskim.
APPLY Poland Sp. z o.o., ul. Klimeckiego 1, 30-705 Kraków, NIP: 675-138-38-26, REGON: 120673170, KRS 0000304153 - Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Kapitał zakładowy: 1 910 400,00 PLN w całości opłacony, Bank SEB Skandinaviska Enskilda Banken AB (S.A.) – Oddział w Polsce - PLN: PL90237000080000000020471008; NOK: PL41237000080000000020471017
Administratorem danych osobowych jest: APPLY Poland Sp. z o.o., 30-705 Kraków
ul. Klimeckiego 1, NIP: 6751383826, REGON: 120673170, KRS: 0000304153
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych Panią Sylwię Olszak Wszelkie uwagi, a także incydenty należy zgłaszać bezpośrednio lub na adres email issues@applypoland.com.