Pracownia AKPiA

Usługi branży Pomiarów i Automatyki koncentrują się przede wszystkim na sektorze ropy naftowej i gazu, przemysłu rafineryjnego i petrochemicznego. Nasze portfolio projektowe obejmuje projekty studyjne i wykonawcze zawierające m.in. dobór, specyfikację urządzeń i obliczenia inżynierskie. Pracownia AKPiA świadczy usługi projektowe i dostarcza kompletną dokumentację dla naszych Klientów, co stanowi podstawę do budowy, uruchomienia, testowania, rozruchu i bezpiecznej eksploatacji instalacji. Dział realizuje również usługi wsparcia, modyfikacji, modernizacji, konserwacji oraz rozwiązywania problemów z zakresu utrzymania ruchu.

Zespół Pomiarów i Automatyki firmy APPLY Poland posiada duże doświadczenie projektowe w następujących obszarach:

 • Sektor wydobycia i przetwórstwa ropy naftowej i gazu
 • Instalacje rafineryjne
 • Instalacje petrochemiczne
 • Platformy wiertnicze i wydobywcze ropy naftowej i gazu oraz jednostki pływające FPSO (Floating, Production, Storage & Offloading Unit)
 • Wtłaczania gazu i wody do złóż
 • Media pomocnicze
 • Połączenia pomiędzy instalacjami technologicznymi
 • Instalacje produkcji sody
 • Instalacje produkcji kwasu siarkowego
 • Transport ciał stałych

oraz korzysta z następujących norm, standardów, zaleceń oraz wytycznych:

 • Normy i standardy bezpieczeństwa technicznego
 • Normy EN
 • Normy ISO
 • Ochrona przed wybuchem (ATEX)
 • Normy NORSOK
 • Statoil Hydro / MWKL / System zarządzania jakością APPLY Sørco
 • Wytyczne OLF (Oljeindustriens Landsforening)

Nasze doświadczenie z szerokiego zakresu oprzyrządowania, sterowania i projektowania systemów bezpieczeństwa pozwala nam również na projektowanie we wszystkich pozostałych gałęziach przemysłu. Dział Pomiarów i Automatyki jest w stanie zapewnić usługi inżynieryjne oraz projektowe m.in. w poniższych obszarach:

 • Systemy sterowania / wyłączania awaryjnego / systemy p.poż.
 • Nagrzewnice, piece przemysłowe oraz systemy mediów grzewczych
 • Systemy wody gaśniczej
 • Systemy pary i kondensatu
 • Systemy gazów sprężonych (w tym systemy dystrybucji powietrza sterowniczego)
 • Systemy hydrauliki siłowej
 • Systemy uszczelniające gaz / ciecz
 • Instalacje smarowania
 • Stacje pomp
 • Parki zbiorników
 • Oczyszczalnie ścieków

Główne obszary działalności to m.in.:

 • Projektowanie ogólne:
  • Listy instrumentów (wstępne, na podstawie schematów P&ID, aktualizowane na bieżąco w czasie trwania projektu)
  • Specyfikacje techniczne instrumentów (bazujące na specyfikacjach technicznych z działu procesowego, zaktualizowane końcowymi danymi dostawców przyrządów)
  • apytania ofertowe (specyfikacje instrumentów wraz z wymaganiami technicznymi), wysyłane przez dział zamówień do dostawców (wraz z warunkami handlowymi do uzyskania oferty)
  • Analiza ofert (techniczne porównanie ofert i wybór najkorzystniejszej)
  • Opis techniczny systemów sterownia / wyłączania awaryjnego / p.poż, bazujący na filozofii sterownia / wyłączenia awaryjnego z branży procesowej oraz systemu p.poż. wg. wymogów bezpieczeństwa technicznego

 • Projekt montażowy składający się 2 części:
  • Projektu montażu urządzeń AKPiA na obiekcie:
  • Plan lokalizacji urządzeń AKPiA oraz skrzynek połączeniowych
  • Rysunki montażowe wraz ze specyfikacją materiałów
  • Schematy połączeń obiektowych skrzynek połączeniowych
  • Plany tras kablowych (sterowniczych/pomiarowych oraz zasilających – wydawanych przez branżę elektryczną)
  • Wykaz kabli sterowniczych/pomiarowych
  • Plan dystrybucji sprężonego powietrza sterowniczego
 • Projektu aranżacji sterowni / pomieszczenia szaf sterowniczych:
  • Specyfikacje techniczne (bazujące na wymogach klienta) dla systemów sterownia / wyłączania awaryjnego / p.poż,
  • Opis filozofii sterowania
  • Schematy obwodowe
  • Diagramy przyczynowo – skutkowe (C&E diagrams) dla systemów wyłączania awaryjnego i p.poż,
  • Schematy sterownia (dla systemów ESD, DCS)
  • Szkice ekranów graficznych dla stacji operatorskich
  • Filozofia sterowania napędów (wspólnie z branżą elektryczną)
  • Wytyczne projektowe dla szaf przekaźników pośredniczących
  • Plan aranżacji sterowni
  • Plan wewnętrznych tras kablowych wraz ze szczegółami instalacyjnymi
  • Dane wejściowe oraz wytyczne dla projektu wentylacji i ogrzewania
 • Dokumentacja powykonawcza:
  • Dokumenty wybrane (przez klienta) spośród w/w dokumentacji (z wyłączeniem danych wejściowych dla systemów sterownia i wyłączania awaryjnego) z uwzględnieniem wszystkich zmian, modyfikacji wykonanych podczas etapu instalacji, uruchomienia i rozruchu.
APPLY Poland Sp. z o.o., ul. Klimeckiego 1, 30-705 Kraków, NIP: 675-138-38-26, REGON: 120673170, KRS 0000304153 - Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Kapitał zakładowy: 1 910 400,00 PLN w całości opłacony, Bank SEB Skandinaviska Enskilda Banken AB (S.A.) – Oddział w Polsce - PLN: PL90237000080000000020471008; NOK: PL41237000080000000020471017
Administratorem danych osobowych jest: APPLY Poland Sp. z o.o., 30-705 Kraków
ul. Klimeckiego 1, NIP: 6751383826, REGON: 120673170, KRS: 0000304153
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych Panią Sylwię Olszak Wszelkie uwagi, a także incydenty należy zgłaszać bezpośrednio lub na adres email issues@applypoland.com.