Pracownia elektryczna

Usługi branży elektrycznej oferowane przez APPLY Poland koncentrują się głównie na sektorze ropy naftowej i gazu, przemyśle rafineryjnym i petrochemicznym. Nasze portfolio projektowe obejmuje projekty koncepcyjne i wykonawcze włączając m.in. dobór i specyfikację urządzeń, obliczenia projektowe oraz uruchomienie instalacji. Naszym Klientom dostarczamy kompletną dokumentację projektową niezbędną do budowy, testowania, rozruchu i bezpiecznej eksploatacji projektowanych obiektów. Dział elektryczny realizuje również usługi wsparcia, modyfikacji, modernizacji, konserwacji oraz rozwiązywania problemów z zakresu utrzymania ruchu.

Inżynierowie branży elektrycznej posiadają duże doświadczenie projektowe w następujących obszarach:

 • Sektor wydobycia i przetwórstwa ropy naftowej i gazu
 • Instalacje rafineryjne
 • Instalacje petrochemiczne
 • Platformy wiertnicze i wydobywcze oraz jednostki pływające FPSO (Floating, Production, Storage & Offloading Unit)
 • Wtłaczania gazu i wody do złóż
 • Media pomocnicze
 • Połączenia pomiędzy instalacjami technologicznymi
 • Instalacje produkcji sody
 • Instalacje produkcji kwasu siarkowego
 • Transport ciał stałych

Nasze projekty prowadzimy w oparciu o następujące normy, standardy, zalecenia oraz wytyczne:

 • Normy i standardy bezpieczeństwa technicznego
 • Normy EN
 • Normy ISO
 • Ochrona przed wybuchem (ATEX)
 • Normy NORSOK
 • Statoil Hydro / MWKL / System zarządzania jakością APPLY Sørco
 • Wytyczne OLF (Oljeindustriens Landsforening)

Główne obszary działalności:

 • Usługi inżynieryjne
 • Dokumentacja projektowa
 • Obliczenia projektowe
 • Dobór i specyfikację urządzeń
 • Testy i uruchomienia

Narzędzia projektowe / oprogramowanie komputerowe:

 • AutoCad
 • MicroStation
 • CABSYS
APPLY Poland Sp. z o.o., ul. Klimeckiego 1, 30-705 Kraków, NIP: 675-138-38-26, REGON: 120673170, KRS 0000304153 - Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Kapitał zakładowy: 1 910 400,00 PLN w całości opłacony, Bank SEB Skandinaviska Enskilda Banken AB (S.A.) – Oddział w Polsce - PLN: PL90237000080000000020471008; NOK: PL41237000080000000020471017
Administratorem danych osobowych jest: APPLY Poland Sp. z o.o., 30-705 Kraków
ul. Klimeckiego 1, NIP: 6751383826, REGON: 120673170, KRS: 0000304153
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych Panią Sylwię Olszak Wszelkie uwagi, a także incydenty należy zgłaszać bezpośrednio lub na adres email issues@applypoland.com.