Pracownia HVAC

Dział HVAC (ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji) świadczy usługi w wielu dziedzinach przemysłu. Skupiamy się na budynkach komercyjnych, takich jak pomieszczenia służbowe i biura, ale również na usługach w sektorze mieszkaniowym i hotelowym, oraz w przemyśle naftowym i gazowym.

Nasze usługi obejmują projektowanie począwszy od fazy studyjnej i koncepcyjnej, a skończywszy na projekcie wykonawczym, włączając usługi inżynieryjne, obliczenia, specyfikacje, zamówienia i uruchomienie instalacji. Dział HVAC zapewnia Klientowi kompletną dokumentację projektową, niezbędną do montażu, uruchomienia, testowania, rozruchu oraz bezpiecznego użytkowania. Dział realizuje również wsparcie dla Klienta, modyfikację i modernizację oraz konserwację i usuwanie problemów.

Dział HVAC korzysta z następujących norm, standardów, zaleceń i wytycznych:

 • Normy i standardy bezpieczeństwa technicznego
 • Normy PN i EN
 • Normy ISO
 • Ochrona przed wybuchem (ATEX)
 • Normy NORSOK
 • Statoil Hydro / MWKL / System zarządzania jakością APPLY Sørco
 • Wytyczne OLF (Oljeindustriens Landsforening)

Nasze główne aktywności to:

 • Usługi inżynieryjne
 • Obliczenia
 • Przygotowanie dokumentacji rysunkowej (schematy i modele 3D)
 • Przygotowanie zestawienia materiałów
 • Zamówienia
 • Testowanie i rozruch

Narzędzia projektowe / oprogramowanie wykorzystywane przez naszych inżynierów:

 • AutoCAD Architecture
 • MagiCAD
 • Aveva PDMS
 • MicroStation
 • Ventpack
 • Instal Soft
APPLY Poland Sp. z o.o., ul. Klimeckiego 1, 30-705 Kraków, NIP: 675-138-38-26, REGON: 120673170, KRS 0000304153 - Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Kapitał zakładowy: 1 910 400,00 PLN w całości opłacony, Bank SEB Skandinaviska Enskilda Banken AB (S.A.) – Oddział w Polsce - PLN: PL90237000080000000020471008; NOK: PL41237000080000000020471017
Administratorem danych osobowych jest: APPLY Poland Sp. z o.o., 30-705 Kraków
ul. Klimeckiego 1, NIP: 6751383826, REGON: 120673170, KRS: 0000304153
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych Panią Sylwię Olszak Wszelkie uwagi, a także incydenty należy zgłaszać bezpośrednio lub na adres email issues@applypoland.com.