Pracownia konstrukcyjna

Dział konstrukcji dostarcza techniczne i praktyczne rozwiązania dla branży ropy naftowej i gazu, rafineryjnej i petrochemicznej. Podczas prac projektowych współpracujemy z innymi Pracowniami zaangażowanymi w projekt, organizacjami zewnętrznymi i firmami wykonawczymi, aby zaproponować najlepsze rozwiązania dla naszego Klienta. Dostarczamy projekty zgodnie z oczekiwaniem naszych akcjonariuszy i wymaganiami Klienta. Wszystkie aktywności projektowe i usługi inżynieryjne wykonujemy mając na uwadze jeden wspólny cel – dostarczyć Klientowi rozwiązanie problemu technicznego, które spełnia wszystkie wymagania wewnętrzne, prawne oraz zgodne z wymaganiami Klienta.

Posiadamy doświadczenie w następujących sektorach przemysłu:

 • Konstrukcji dla przemysłu ropy naftowej i gazu
 • Rafineryjnym
 • Petrochemicznym
 • Przemyśle offshore i platform wydobywczych ropy i gazu

oraz korzysta z następujących norm, standardów, zaleceń oraz wytycznych:

 • Norm i standardów bezpieczeństwa technicznego
 • Norm EN
 • Norm ISO
 • Standardów NORSOK i Shell
 • Standardów DNV
 • Zaleceń American Bureau of Shipping

Dzięki bogatemu doświadczeniu naszych inżynierów jesteśmy w stanie świadczyć usługi projektowe także dla innych sektorów przemysłu. Pracownia konstrukcyjna oferuje usługi projektowe m.in. w następujących obszarach:

 • Konstrukcje stalowe dla budownictwa kubaturowego
 • Konstrukcje żelbetowe dla budownictwa kubaturowego
 • Konstrukcje dla innych sektorów przemysłu
 • Budynki
 • Hale

Dodatkowo Pracownia konstrukcyjna posiada możliwość współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą i Politechniką Krakowską.

Zakres działalności

Typowe aktywności projektowe to m.in.:

 • Przygotowywanie projektów od fazy koncepcji po projekty wykonawcze/warsztatowe
 • Przygotowywanie raportów, opisów technicznych, specyfikacji i obliczeń
 • Modelowanie i przygotowywanie rysunków wykonawczych/warsztatowych,
 • Doradztwo techniczne
 • Raporty geotechniczne
 • Zestawienia materiałów
 • Współpraca międzybranżowa
 • Spotkania z klientami
 • Szkolenia

Narzędzia i oprogramowanie

Narzędzia i oprogramowanie używane przez naszych inżynierów:

 • STAAD.Pro – obliczenia wytrzymałościowe
 • SESAM GENIE - obliczenia konstrukcyjne
 • ROBOT Millenium – obliczenia wytrzymałościowe
 • Inventor – modelowanie 3D
 • PDMS – modelowanie 3D
 • Mathcad –inne obliczenia inżynierskie
 • AutoCAD –rysunki
 • MicroStation - rysunki
APPLY Poland Sp. z o.o., ul. Klimeckiego 1, 30-705 Kraków, NIP: 675-138-38-26, REGON: 120673170, KRS 0000304153 - Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Kapitał zakładowy: 1 910 400,00 PLN w całości opłacony, Bank SEB Skandinaviska Enskilda Banken AB (S.A.) – Oddział w Polsce - PLN: PL90237000080000000020471008; NOK: PL41237000080000000020471017
Administratorem danych osobowych jest: APPLY Poland Sp. z o.o., 30-705 Kraków
ul. Klimeckiego 1, NIP: 6751383826, REGON: 120673170, KRS: 0000304153
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych Panią Sylwię Olszak Wszelkie uwagi, a także incydenty należy zgłaszać bezpośrednio lub na adres email issues@applypoland.com.