Pracownia mechaniczna

Zakres usług

Nasz obszar działania skupia się głównie na branży ropy naftowej i gazu, przemyśle rafineryjnym i petrochemicznym. Wykonujemy kompleksowe usługi projektowe począwszy od modelowania 3D poprzez obliczenia inżynieryjne włączając w to obliczenia i projektowanie zbiorników ciśnieniowych, wymienników ciepła, kolumn, chłodnic powietrznych, zbiorników niskociśnieniowych jak również specyfikacje dla maszyn i urządzeń mechanicznych. Nasza Pracownia zapewnia Klientowi wszystkie niezbędne dokumenty. Branża mechaniczna posiada doświadczenie w następującym zakresie:

 • Sektor wydobycia i przetwórstwa ropy naftowej i gazu
 • Instalacje rafineryjne
 • Instalacje petrochemiczne
 • Platformy wiertnicze i wydobywcze ropy naftowej i gazu oraz jednostki pływające FPSO (Floating, Production, Storage & Offloading Unit)
 • Wtłaczania gazu i wody do złóż
 • Media pomocnicze
 • Połączenia pomiędzy instalacjami technologicznymi

oraz korzysta z następujących norm, standardów, zaleceń oraz wytycznych:

 • Normy europejskie (EN)
 • Normy ISO
 • PED, SPVD
 • NORSOK
 • Normy DIN
 • Normy AD Merkblatt

Posiadamy bogate doświadczenie w projektowaniu urządzeń ciśnieniowych i urządzeń niskociśnieniowych we wszystkich gałęziach przemysłu.

Główne obszary działań:

 • Dokumentacja projektu wykonawczego
 • Dokumentacja koncesyjna
 • Dokumentacja warsztatowa
 • Obliczenia wytrzymałościowe
 • Dokumentacja powykonawcza

Nasi inżynierowie używają następującego oprogramowania:

 • AD Merkblatt 2000
 • OHM TECH – oprogramowanie do zbiorników ciśnieniowych
 • LV verfahrenstechnik
 • Inventor
 • Autocad
 • Microstation
 • PDMS, Draft – inne używane do obliczeń inżynierskich
 • Mathcad, Excel
APPLY Poland Sp. z o.o., ul. Klimeckiego 1, 30-705 Kraków, NIP: 675-138-38-26, REGON: 120673170, KRS 0000304153 - Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Kapitał zakładowy: 1 910 400,00 PLN w całości opłacony, Bank SEB Skandinaviska Enskilda Banken AB (S.A.) – Oddział w Polsce - PLN: PL90237000080000000020471008; NOK: PL41237000080000000020471017
Administratorem danych osobowych jest: APPLY Poland Sp. z o.o., 30-705 Kraków
ul. Klimeckiego 1, NIP: 6751383826, REGON: 120673170, KRS: 0000304153
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych Panią Sylwię Olszak Wszelkie uwagi, a także incydenty należy zgłaszać bezpośrednio lub na adres email issues@applypoland.com.