Pracownia orurowania

Nasze usługi projektowe skupiają się głównie na branży ropy naftowej i gazu, przemyśle rafineryjnym i petrochemicznym. Uczestniczymy w każdej fazie realizacji projektu począwszy od koncepcji do projektu powykonawczego, z uwzględnieniem obliczeń wytrzymałościowych i specyfikacji. Nasz dział zapewnia całą niezbędną dokumentację projektową dla Klienta. Zapewniamy kompleksowe wsparcie w zakresie modyfikacji, konserwacji oraz w rozwiązywaniu problemów technicznych.

Nasz zespół ma doświadczenie w następujących dziedzinach:

 • Sektor wydobycia i przetwórstwa ropy naftowej i gazu
 • Instalacje rafineryjne
 • Instalacje petrochemiczne
 • Platformy wiertnicze i wydobywcze ropy naftowej i gazu oraz jednostki pływające FPSO (Floating, Production, Storage & Offloading Unit)
 • Wtłaczania gazu i wody do złóż
 • Media pomocnicze
 • Połączenia pomiędzy instalacjami technologicznymi
 • Transport ciał stałych

Projekty są realizowane według następujących wytycznych i norm:

 • Norm i standardów bezpieczeństwa technicznego
 • Norm EN
 • Standardów ISO
 • PED, SPVD
 • NORSOK
 • API, ASME, ANSI

Posiadamy bogate doświadczenie projektowe we wszystkich gałęziach przemysłu. Dział orurowania może zaprojektować między innymi, następujące systemy:

 • Systemy wody chłodzącej
 • Systemy grzewcze
 • Systemy ppoż.
 • Systemy pary
 • Systemy sprężonego powietrza
 • Systemy hydrauliki siłowej
 • Systemy smarowania olejowego
 • Stacji pomp
 • Parki zbiorników itp.

Główne aktywności:

Dział orurowania jest zaangażowany w szeroki zakres działań, między innymi:

 • Modelowanie 3D (PDMS, PDS)
 • Tworzenie rysunków izometrycznych
 • Tworzenie planów rozmieszczenia aparatów i tras rurociągów
 • Zestawienia materiałowe (MTO)
 • Obliczenia wytrzymałościowe rurociągów
 • Obliczenia naciągu śrub w połączeniach kołnierzowych
 • Ocena dokumentacji dostawców
 • Koordynacja międzybranżowa
 • Organizacja spotkań z Klientami

Oprogramowanie używane przez naszych inżynierów to między innymi:

 • PDMS – modelowanie 3D
 • PDS – modelowanie 3D
 • Autocad – rysunki
 • Microstation – rysunki
 • Autopipe – obliczenie wytrzymałościowe rurociągów
 • Triflex – obliczenie wytrzymałościowe rurociągów
 • Naviswork
 • MIPS
APPLY Poland Sp. z o.o., ul. Klimeckiego 1, 30-705 Kraków, NIP: 675-138-38-26, REGON: 120673170, KRS 0000304153 - Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Kapitał zakładowy: 1 910 400,00 PLN w całości opłacony, Bank SEB Skandinaviska Enskilda Banken AB (S.A.) – Oddział w Polsce - PLN: PL90237000080000000020471008; NOK: PL41237000080000000020471017
Administratorem danych osobowych jest: APPLY Poland Sp. z o.o., 30-705 Kraków
ul. Klimeckiego 1, NIP: 6751383826, REGON: 120673170, KRS: 0000304153
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych Panią Sylwię Olszak Wszelkie uwagi, a także incydenty należy zgłaszać bezpośrednio lub na adres email issues@applypoland.com.