Produkty

APPLY Poland dostosowuje się do potrzeb i oczekiwań Klienta w zakresie realizacji projektów inżynieryjnych, wykorzystując trójwymiarowe narzędzia wizualizacyjne.

Nasi pracownicy uczestniczą we wszystkich etapach projektowania, takich jak:

  • Studia wykonalności (Feasibility studies)
  • Projekty bazowe (FEED – Front End Engineering Design)
  • Projekty wykonawcze (Detail engineering)
  • Przygotowaniu dokumentacji przetargowej i kompletacji dostaw (Procurment)
  • Prefabrykacji (Fabrication)
  • Budowie (Construction, Installation)
  • Projekty powykonawcze (As built)
  • Testy i odbiory techniczne (Commissioning)

Zespół inżynierów APPLY Poland stosuje uznane normy, przepisy, standardy projektowania, obliczenia i programy do modelowania 3D w celu optymalizacji realizowanych projektów.

APPLY Poland Sp. z o.o., ul. Klimeckiego 1, 30-705 Kraków, NIP: 675-138-38-26, REGON: 120673170, KRS 0000304153 - Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Kapitał zakładowy: 1 910 400,00 PLN w całości opłacony, Bank SEB Skandinaviska Enskilda Banken AB (S.A.) – Oddział w Polsce - PLN: PL90237000080000000020471008; NOK: PL41237000080000000020471017
Administratorem danych osobowych jest: APPLY Poland Sp. z o.o., 30-705 Kraków
ul. Klimeckiego 1, NIP: 6751383826, REGON: 120673170, KRS: 0000304153
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych Panią Sylwię Olszak Wszelkie uwagi, a także incydenty należy zgłaszać bezpośrednio lub na adres email issues@applypoland.com.