Projekty powykonawcze

APPLY Poland dostarcza dokumentację powykonawczą na podstawie zmian dokonanych w trakcie wykonywania prac na obiekcie, inwentaryzacji lub wizji lokalnych na obiektach. Dokumentację powykonawczą dostarczamy dla branż:

  • Technologicznej
  • Orurowania
  • Mechanicznej
  • Konstrukcyjnej
  • Pomiarów i Automatyki
  • Elektrycznej
  • Bezpieczeństwa technicznego
  • HVAC
  • Budownictwa

built

APPLY Poland Sp. z o.o., ul. Klimeckiego 1, 30-705 Kraków, NIP: 675-138-38-26, REGON: 120673170, KRS 0000304153 - Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Kapitał zakładowy: 1 910 400,00 PLN w całości opłacony, Bank SEB Skandinaviska Enskilda Banken AB (S.A.) – Oddział w Polsce - PLN: PL90237000080000000020471008; NOK: PL41237000080000000020471017
Administratorem danych osobowych jest: APPLY Poland Sp. z o.o., 30-705 Kraków
ul. Klimeckiego 1, NIP: 6751383826, REGON: 120673170, KRS: 0000304153
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych Panią Sylwię Olszak Wszelkie uwagi, a także incydenty należy zgłaszać bezpośrednio lub na adres email issues@applypoland.com.