Zarządzanie projektami

Nasze usługi skupiają się głównie na sektorach ropy naftowej i gazu, rafineryjnym i petrochemicznym. Oferujemy usługi w każdej fazie realizacji projektu od fazy koncepcji po projekt powykonawczy. Nasi kierownicy projektów odgrywają znaczącą rolę w zespole zarządzającym realizacją projektów. Planowanie, organizacja, kontrola dokumentów i kosztów są kluczem do realizacji projektów w czasie i budżecie.

Typowe aktywności w procesie realizacji projektu:

  • Planowanie prac projektowych
  • Kontrola postępu prac projektowych
  • Kontrola kosztów
  • Administracja
  • Koordynacja

Nasi inżynierowie używają następujących narzędzi i oprogramowania do zarządzania projektem:

  • MS Project
  • IFS
  • ProArc – System zarządzania i obiegu dokumentacji projektowej
  • Lotus Domino – System zarządzania dokumentami

APPLY Poland sporządza wyceny, planuje, zarządza i kontroluje realizacje projektów zgodnie z oczekiwaniami klienta i w ramach obowiązujących norm i standardów.

apply-project-flow

APPLY Poland Sp. z o.o., ul. Klimeckiego 1, 30-705 Kraków, NIP: 675-138-38-26, REGON: 120673170, KRS 0000304153 - Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Kapitał zakładowy: 1 910 400,00 PLN w całości opłacony, Bank SEB Skandinaviska Enskilda Banken AB (S.A.) – Oddział w Polsce - PLN: PL90237000080000000020471008; NOK: PL41237000080000000020471017
Administratorem danych osobowych jest: APPLY Poland Sp. z o.o., 30-705 Kraków
ul. Klimeckiego 1, NIP: 6751383826, REGON: 120673170, KRS: 0000304153
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych Panią Sylwię Olszak Wszelkie uwagi, a także incydenty należy zgłaszać bezpośrednio lub na adres email issues@applypoland.com.