HDS Plant in LOTOS Refinery Gdansk

GdańskDesign of HDS installation LOTOS Gdańsk as a subcontractor for ABB, CB&I Lummus and Lurgi. The HDS unit allows an increase in Grupa LOTOS's ultra-low diesel production to approximately 2.3 million metric tons per annum (MTA) directly after the date of start-up and more, when the new crude distillation will be added to the project. The unit allows Grupa Lotos to comply with the EU requirement of less than 10 ppm sulphur in the diesel oil, which is in force as of 2009.

APPLY Poland Sp. z o.o., ul. Klimeckiego 1, 30-705 Kraków, NIP: 675-138-38-26, REGON: 120673170, KRS 0000304153 - Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Kapitał zakładowy: 1 910 400,00 PLN w całości opłacony, Bank SEB Skandinaviska Enskilda Banken AB (S.A.) – Oddział w Polsce - PLN: PL90237000080000000020471008; NOK: PL41237000080000000020471017
Administratorem danych osobowych jest: APPLY Poland Sp. z o.o., 30-705 Kraków
ul. Klimeckiego 1, NIP: 6751383826, REGON: 120673170, KRS: 0000304153
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych Panią Sylwię Olszak Wszelkie uwagi, a także incydenty należy zgłaszać bezpośrednio lub na adres email issues@applypoland.com.