Goliat M&M Project – Eni Norge (2016 – )

Goliat Goliat

Eni Norge is the operator of the Goliat field, located in the Barents Sea 85 km North West of Hammerfest in about 400 meters of sea depth. Goliat is an oil field that will be developed with subsea wells and tied back to av Floating Production Storage and Offloading (FPSO) unit. The Goliat FPSO will be powered from shore and conected via pipeline to Snøhvit. The expected production period of the Goliat field is 2015 - 2028.

Maintenance & Modification project will be executed by APPLY Sørco Stavanger together with APPLY Poland and will inlcude engineering support, studies, modification and maintenance services.

For more info on Goliat platform visit Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=yrmgE6QiSBo

For more info about Hammerfest visit:

http://porthammerfest.kystnor.no/

APPLY Poland Sp. z o.o., ul. Klimeckiego 1, 30-705 Kraków, NIP: 675-138-38-26, REGON: 120673170, KRS 0000304153 - Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Kapitał zakładowy: 1 910 400,00 PLN w całości opłacony, Bank SEB Skandinaviska Enskilda Banken AB (S.A.) – Oddział w Polsce - PLN: PL90237000080000000020471008; NOK: PL41237000080000000020471017
Administratorem danych osobowych jest: APPLY Poland Sp. z o.o., 30-705 Kraków
ul. Klimeckiego 1, NIP: 6751383826, REGON: 120673170, KRS: 0000304153
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych Panią Sylwię Olszak Wszelkie uwagi, a także incydenty należy zgłaszać bezpośrednio lub na adres email issues@applypoland.com.