KEP 2010 Project – Statoil (2009-2012)

KEP

Kårstø Expansion Project (KEP 2010) was an umbrella project executed by APPLY Sørco comprising larger upgrading and modification projects at Kårstø in the period from 2006 to 2012. The main objectives for KEP2010  was to increase plant capacity, improved flexibility and regularity on equipment and control systems inlcuding ESD and F&G system. APPLY Poland provided engineering services for the following disciplines: Instrumentation, Automation.

APPLY Poland Sp. z o.o., ul. Klimeckiego 1, 30-705 Kraków, NIP: 675-138-38-26, REGON: 120673170, KRS 0000304153 - Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Kapitał zakładowy: 1 910 400,00 PLN w całości opłacony, Bank SEB Skandinaviska Enskilda Banken AB (S.A.) – Oddział w Polsce - PLN: PL90237000080000000020471008; NOK: PL41237000080000000020471017
Administratorem danych osobowych jest: APPLY Poland Sp. z o.o., 30-705 Kraków
ul. Klimeckiego 1, NIP: 6751383826, REGON: 120673170, KRS: 0000304153
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych Panią Sylwię Olszak Wszelkie uwagi, a także incydenty należy zgłaszać bezpośrednio lub na adres email issues@applypoland.com.