Dział AKPiA

Dział Aparatury Kontrolno-Pomiarowej i Automatyki posiada szerokie doświadczenie z zakresu:

 • specyfikacji i projektowania oprzyrządowania obiektowego,
 • specyfikacji i projektowania systemów sterowania, systemów detekcji gazu i pożaru oraz systemów blokadowych
 • połączeń kablowych
 • obliczeń iskrobezpiecznych
 • projektowania systemów pneumatycznych i hydraulicznych

Typowe aktywności projektowe w dziale pomiarów i automatyki:

 • listy przyrządów pomiarowych
 • specyfikacje techniczne
 • zapytania ofertowe i analizy
 • opisy montażowe urządzeń AKPiA
 • zestawienia materiałowe (MTO)
 • rysunki lokalizacji urządzeń
 • rysunki tras kablowych
 • listy kablowe
 • schematy obwodowe
 • rysunki podłączeń dla systemów pneumatycznych i hydraulicznych
 • specyfikacje techniczne i opisy funkcjonalne dla systemów sterownia / wyłączania awaryjnego / detekcji gazu i pożaru
 • diagramy przyczynowo – skutkowe (C&E diagrams)
 • schematy sterowania (dla systemów ESD, DCS)
 • szkice ekranów graficznych dla stacji operatorskich
 • filozofia sterowania
 • wytyczne dla szaf sterowniczych
 • plany aranżacji sterowni
 • testy FAT
 • odbiory systemów automatyki na obiekcie

Projektujemy w oparciu o:

 • normy EN
 • normy IEC
 • normy NORSOK i inne