Dział elektryczny

Dział elektryczny posiada szerokie doświadczenie z zakresu:

 • specyfikacji i projektowania stacji transformatorowych,
 • specyfikacji i projektowania urządzeń rozdzielczych (rozdzielnice SN i nn),
 • projektowania instalacji siłowych i gniazd wtykowych
 • projektowania instalacji oświetlenia ogólnego i awaryjnego w strefach Ex i non-Ex
 • projektowania systemów ogrzewania elektrycznego dla przemysłu w strefach Ex i non-Ex
 • projektowania instalacji odgromowych, uziemienia, przeciwprzepięciowych
 • projektowania instalacji zasilania gwarantowanego z UPS oraz agregatów prądotwórczych

Typowe aktywności projektowe w dziale elektrycznym:

 • specyfikacje techniczne
 • zapytania ofertowe i analizy
 • schematy jednokreskowe, sterowania, schematy blokowe urządzeń i instalacji elektrycznych
 • obliczenia obwodów elektrycznych nn (zwarciowe, przeciążeniowe, spadku napięcia)
 • obliczenia systemów ogrzewania elektrycznego
 • obliczenia natężenia oświetlenia
 • wytyczne dla rozdzielnic elektrycznych
 • opisy montażowe dla urządzeń i instalacji elektrycznych
 • listy kablowe
 • zestawienia materiałowe (MTO)
 • plany instalacji tras kablowych i lokalizacji urządzeń elektrycznych
 • plany instalacji oświetleniowych i ogrzewania elektrycznego
 • rysunki izometryczne dla systemów ogrzewania elektrycznego
 • testy FAT
 • odbiory systemów elektrycznych

Projektujemy w oparciu o:

 • normy EN
 • normy IEC
 • normy NORSOK i inne