Dział technologiczny

Dział technologiczny posiada doświadczenie w następujących obszarach:

 • sektor wydobycia i przetwórstwa ropy naftowej i gazu
 • instalacje rafineryjne
 • instalacje petrochemiczne
 • platformy wiertnicze i wydobywcze ropy naftowej i gazu
 • jednostki pływające FPSO (Floating, Production, Storage and Offloading Unit)
 • instalacje wtłaczania gazu i wody do złóż
 • media pomocnicze
 • połączenia między instalacjami technologicznymi

Typowe aktywności projektowe w dziale technologicznym:

 • schematy przepływowe (PFD)
 • schematy przepływowe mediów pomocniczych (UFD)
 • bilanse materiałowo-cieplne (H&MB)
 • schematy technologiczno-pomiarowe (P&ID)
 • obliczenia i symulacje
 • wymiarowanie, specyfikacje i dobór urządzeń
 • dobór średnic i specyfikacja rurociągów
 • wymiarowanie, specyfikacja oraz dobór aparatury pomiarowej
 • koncepcja działania, sterowania, rozruchu i zatrzymania instalacji
 • uczestnictwo w studium zagrożeń i zdolności operacyjnej (HAZOP) i studium identyfikacji zagrożeń (HAZID)
 • weryfikacja dokumentacji firm zewnętrznych
 • koordynacja i współpraca międzybranżowa

Nasz zespół stosuje następujące narzędzia i oprogramowanie:

 • Unisim Design – symulacje procesowe
 • Unisim Flare – symulacja flary, sieci zrzutów
 • Mathcad – inne obliczenia