Ivar Aasen Living Quarters & Helideck – Det Norske (2014 – 2016)

APPLY Leirvik (obecnie Leirvik AS) dostarczyło Living Quarters (kwatery mieszkalne) dla platformy Ivar Aasen w ramach kontraktu zawartego z firmą SOME z siedzibą w Singapurze, spółką zależną Sembcorp Marine.

SMOE to wykonawca tzw. topsides (górnej części platformy, nie obejmuje konstrukcji w morzu)  ramach kontraktu EPC dla Det Norske Oljeselskap ASA, w zakresie zagospodarowania pola naftowego Ivar Aasen.

Firma APPLY Poland dostarczyła dla Apply Leirvik usługi inżynierskie, w tym: inżynierię konstrukcji dla modułu mieszkalnego, ramy transportowej oraz analizę stresową rurociągów dla instalacji wody przeciwpożarowej. Wykonano również dokumentację powykonawczą dla konstrukcji.

Rekrutacja w toku