Moreld Ocean Wind – FEED Studies (2023-)

Moreld Ocean Wind jest niezależnym dostawcą technologii, produktów i rozwiązań dla Floating Offshore Wind Industry, założonym w celu realizacji dużych, złożonych projektów dla sektora morskiej energii wiatrowej.
Naszą wizją jest umożliwienie uprzemysłowienia branży poprzez projektowanie, wytwarzanie, montaż i instalowanie jednostek pływających na morzu, w wysoce wydajny sposób poprzez przyjęcie modułowego podejścia, które umożliwi instalację całej farmy wiatrowej w ciągu jednego sezonu.

W 2023 roku firma APPLY Poland nawiązała współpracę z firmą Moreld Ocean Wind w celu świadczenia multidyscyplinarnych usług inżynierskich dla sektora morskiej energetyki wiatrowej.
Usługi inżynieryjne obejmują studia wykonalności,projekty bazowe pre-FEED i FEED, wkład w rozwój nowej technologii pływających farm wiatrowych, a także przyszłe projekty EPCI.

Więcej informacji na temat Moreld Ocean Wind można znaleźć na stronie: https://moreldoceanwind.com/

 

Rekrutacja w toku