REPSOL Maintenance & Modification – Repsol (2023-)

W 2022r. roku firma Moreld APPLY otrzymała umowę ramową na projekt Maintenance & Modification dla pola YME. APPLY Poland jest częścią zespołu projektowego i świadczy usługi inżynieryjne dla różnych projektów modyfikacyjnych i uruchomień studni produkcyjnych.

W 2015 roku rozważano możliwość przebudowy Yme. Podjęto decyzję o złomowaniu istniejącego Yme MOPU STOR i przebudowie pola za pomocą platformy wiertniczej wyposażonej w urządzenia produkcyjne, przy jednoczesnym ponownym wykorzystaniu podmorskiego zbiornika do przechowywania ropy naftowej oraz istniejących studni i infrastruktury. Wiertnica Maersk Inspirer została zakontraktowana z Maersk Drilling, a następujące modyfikacje zostały pomyślnie zainstalowane na miejscu pod koniec 2020 roku. W 2021 roku pole Yme wznowiło produkcję, 20 lat po pierwotnym opuszczeniu pola.

Zobacz platformę Maersk Inspirer:

 

Pole naftowe YME:

YME to pole naftowe w rejonie basenu Egersund w środkowej części Morza Północnego. Znajduje się 160 kilometrów (99 mil) na północny wschód od pola naftowego Ekofisk. Głębokość wody wynosi 93 metry (305 stóp). Złoże zostało odkryte w 1987 roku i zagospodarowane przez firmę Statoil z wydobyciem w latach 1996-2001. W 2001 roku niskie ceny ropy naftowej doprowadziły do ​​opuszczenia złoża. Po zrzeczeniu się koncesji wydobywczej przez Statoil, utworzono nową grupę licencyjną kierowaną przez Talisman Energy w celu przebudowy złoża. W 2007 roku Talisman otrzymał pozwolenie na ponowne zagospodarowanie pola. Przebudowa zakończyła się niepowodzeniem, a nowo zainstalowany Yme MOPU STOR został porzucony i wycofany z eksploatacji bez wejścia do produkcji. Nowa próba o nazwie Yme New Development została podjęta przez nowego operatora Repsol, polegająca na ponownym wykorzystaniu już istniejących instalacji podmorskich. Pole Yme wznowiło produkcję w 2021 r.

Rekrutacja w toku