Åsgard B – Statoil (2013-2014)

Celem projektu była redukcja poziomu CO2 w gazie eksportowanym na ląd z platformy wiertniczej Åsgard B, do lądowej bazy i zakładu przetwórstwa gazu i kondensatu Kårstø. Ilość przesyłanego gazu była w znacznym stopniu limitowana ilością zawartego CO2. Wymieszanie gazu z pola Smørbukk i gazu z pola Midgard było konieczne aby spełnić wymagania jakościowe dla rurociągu transportowego Åsgard, tj. maksymalnej zawartości CO2 równej 2,0-2,3% mol. Projekt był realizowany wspólnie przez APPLY Sørco i APPLY Poland.

Rekrutacja w toku