EPCM – IFF DuPont Nutrition Norge (2020)

W 2020 r. Moreld APPLY podpisało 4 letni kontrakt typu EPCM z IFF DuPont Nutrition Norge AS. IFF posiada fabrykę zlokalizowaną w Vormedal, gdzie produkowane są algi, które są wykorzystywane w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym. Fabryka jest obecnie w trakcie znaczących modyfikacji i modernizacji, a APPLY będzie ich partnerem dostarczającym usługi inżynierskie.

Nowy kontraktu stanowi ważny punkt w rozwoju Moreld APPLY i APPLY Poland, który przyczyni się do poszerzenia zakresu usług inżynierskich, wykraczających poza sektor Oil & Gas.

Zakres usługi APPLY Poland:

  • projekty koncepcyjne, inżynieria i projektowanie
  • przygotowanie specyfikacji technicznych do zakupu urządzeń i pakietów
  • przygotowanie opisów montażowych
  • analizy ryzyka i zagrożeń
  • dokumentacja powykonawcza
  • zarządzanie dokumentacją
Rekrutacja w toku