HDS Plant – LOTOS Refinery Gdansk (2009)

Projekt instalacji hydroodsiarczania olejów napędowych w Rafinerii Lotos Gdańsk, jako podwykonawca firm ABB, CB&I Lummus oraz Lurgi. Instalacja pozwoliła Grupie Lotos na zwiększenie produkcji oleju napędowego do poziomu 2,3 mln t/rok po oddaniu instalacji do ruchu i dalsze zwiększenie po zakończeniu projektu nowej instalacji destylacji ropy naftowej. Zrealizowanie projektu pozwoliło Grupie Lotos spełnić wymagania Unii Europejskiej dotyczące maksymalnej zawartości siarki w oleju napędowym (tj. maksymalnie 10 ppm siarki), które zaczęło obowiązywać w roku 2009.

Rekrutacja w toku