Kårstø Expansion Project KEP2010 – Statoil (2009-2012)

Projekt Kårstø Expansion Project (KEP 2010) był grupą projektów modernizacji i konserwacji realizowanych przez APPLY Sørco w Kårstø na przestrzeni lat 2006-2012. Głównymi celami projektowymi było zwiększenie wydajności, poprawienie niezawodności i elastyczności pracy urządzeń i systemów ESD i F&G.

Rekrutacja w toku