Talisman AUK Project (2008-2010)

Platforma Talisman AUK jest położona ok. 155 km na południowy wschód od Aberdeen. Jest to stała platforma wydobywcza, na której znajdują się urządzenia wiertnicze, produkcyjne oraz moduł mieszkalny. Zakres projektu obejmował instalację nowych urządzeń wiertnicznych oraz urządzeń pomocniczych. Projekt realizowany przez APPLY Sørco i APPLY Poland.

Rekrutacja w toku