Polityka Prywatności

About Us

APPLY Poland provides multi-sector engineering services to the crude oil and gas industry on the European market. Focusing specifically on safety of the activities carried out and implementation of the works in accordance with the established schedule and budget, APPLY Poland supports its clients in achievement of their specific goals and objectives. Our engineering team boasts over 30 years’ worth of experience in all phases of project implementation beginning from feasibility study to FEEDs, executive projects, orders and completions of supplies of equipment and materials, prefabrication, construction, as-built projects, and technical tests and acceptances.

Certyfikacja ISO

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.

 1. 1. Informacje ogólne
   1. 1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: www.applypoland.com
   2. 2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest:

   APPLY Poland Sp. z o.o. ul. Klimeckiego 1, 30-705 Kraków

   1. 3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: issues@applypoland.com
   2. 4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
   3. 5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
    •         - Prezentacja oferty lub informacji
   4. 6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
    1.         - Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).
   1. 2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora
   1. 1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
   2. 2. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
   3. 3. W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
   4. 4. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.
   1. 3. Hosting
   1. 1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwera operatora: Home.pl
   1. 4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych
   1. 1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
   2.         - firma hostingowa na zasadzie powierzenia
   3. 2. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
   4. 3. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
   5.         - dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
   6.         - ich sprostowania,
   7.         - usunięcia,
   8.         - ograniczenia przetwarzania,
   9.         - oraz przenoszenia danych.
   10. 4. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
   11. 5. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
   12. 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
   13. 7. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
   1. 5. Logi Administratora
   1. 1. Informacje o zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.
   1. 6. Informacja o plikach cookies
   1. 1. Serwis korzysta z plików cookies.
   2. 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
   3. 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
   4. 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
   5.         - utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
   6. 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
   7. 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
   8. 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
   1. 7. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
   2. 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki.             Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
   3. 2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

   Urządzenia mobilne:

  (Aktualizacja: 9 październik 2018)

  APPLY Poland Sp. z o.o., ul. Klimeckiego 1, 30-705 Kraków, NIP: 675-138-38-26, REGON: 120673170, KRS 0000304153 - Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Kapitał zakładowy: 1 910 400,00 PLN w całości opłacony, Bank SEB Skandinaviska Enskilda Banken AB (S.A.) – Oddział w Polsce - PLN: PL90237000080000000020471008; NOK: PL41237000080000000020471017
  Administratorem danych osobowych jest: APPLY Poland Sp. z o.o., 30-705 Kraków
  ul. Klimeckiego 1, NIP: 6751383826, REGON: 120673170, KRS: 0000304153
  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych Panią Sylwię Olszak Wszelkie uwagi, a także incydenty należy zgłaszać bezpośrednio lub na adres email issues@applypoland.com.