Usługi i projekty

Usługi

Usługi i projekty

Zakupy i logistyka

Odbiory i testy techniczne

Usługi i projekty

Nasze aktualne usługi skupiają się głównie na sektorach ropy naftowej i gazu oraz przemyśle rafineryjnym i petrochemicznym. W ostatnim czasie świadczymy również usługu dla sektora farm wiatrowych i energii odnawialnych. Oferujemy usługi inżynierskie w każdej fazie realizacji projektu od fazy koncepcji po projekt powykonawczy.

APPLY Poland sporządza wyceny, planuje, zarządza i nadzoruje realizacje projektów zgodnie z oczekiwaniami klienta, w ramach obowiązujących norm i standardów. Planowanie, organizacja oraz kontrola kosztów i harmonogramu są kluczem do realizacji projektów w założonym terminie i budżecie.

W zakresie realizacji projektów dostosowujemy się do potrzeb i oczekiwań Klienta, wykorzystując nowoczesne narzędzia obliczeniowe oraz narzędzia do modelowania trójwymiarowego.

Nasi pracownicy zapewniają wysoki poziom usług technicznych we wszystkich etapach projektowania i realizacji:

 • studia wykonalności (feasibility & concept studies)
 • projekty bazowe (FEED – Front End Engineering Design)
 • projekty wykonawcze (detail engineering)
 • prefabrykacja (pre-fabrication)
 • modelowanie 3D
 • budowie (construction, installation)
 • przygotowaniu dokumentacji przetargowej i kompletacji dostaw (procurement)
 • testy i odbiory techniczne (factory testing & commissioning)
 • projekty powykonawcze (as-built)

Zespół projektowy APPLY Poland posiada doświadczenie w następujących obszarach:

 • sektor wydobycia i przetwórstwa ropy naftowej i gazu
 • instalacje rafineryjne
 • instalacje petrochemiczne
 • platformy wiertnicze i wydobywcze ropy naftowej i gazu
 • jednostki pływające FPSO (Floating, Production, Storage & Offloading Unit)
 • instalacje wtłaczania gazu i wody do złóż
 • media pomocnicze
 • połączenia między instalacjami technologicznymi

W procesie projektowania wykorzystujemy następujące wytyczne i standardy techniczne:

 • normy EN
 • normy ISO
 • normy IEC
 • ATEX
 • normy NFPA
 • standardy API
 • normy NORSOK
 • wytyczne OLF (Oljeindustriens Landsforening)
 • przepisy PTIL (Petroleum Safety Authority in Norway)

Zakupy i logistyka

Dział Zamówień i Logistyki wspiera swoich klientów w zakresie łańcucha dostaw w Polsce, Norwegii i innych krajach europejskich.

Doświadczony zespół specjalistów dba o:

 • pozyskiwanie dostawców
 • zaopatrzenie
 • transport
 • optymalizację kosztów logistycznych
 • koordynuje prefabrykację

Profesjonalizm, znajomość rynku, doświadczenie w międzynarodowym środowisku oraz znajomość specyfiki branży to nasze główne atuty.

Odbiory i testy techniczne

APPLY Poland oferuje usługi odbioru technicznego oraz uruchomień na obiektach w całej Europie, a także dla obiektów zlokalizowanych offshore.