Kariera

If you are suitably qualified to work in our company and no job offer presented beside is consistent with your professional profile, your CV may be registered here:

Register Your CV

APPLY Poland Sp. z o.o. jest jedną z wiodących firm inżynieryjnych z siedzibą w Krakowie, założoną w roku 2008.

APPLY Poland jest członkiem konsorcium grupy APPLY, która zrzesza ponad 2000 pracowników i specjalizuje się w kilku sektorach norweskiego rynku paliwowego. Nasza Firma dostarcza wielobranżowe usługi inżynierskie na europejski rynek ropy i gazu oraz dla sektora petrochemicznego i chemicznego.

APPLY Poland Sp. z o.o., ul. Klimeckiego 1, 30-705 Kraków, NIP: 675-138-38-26, REGON: 120673170, KRS 0000304153 - Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Kapitał zakładowy: 1 910 400,00 PLN w całości opłacony, Bank SEB Skandinaviska Enskilda Banken AB (S.A.) – Oddział w Polsce - PLN: PL90237000080000000020471008; NOK: PL41237000080000000020471017
Administratorem danych osobowych jest: APPLY Poland Sp. z o.o., 30-705 Kraków
ul. Klimeckiego 1, NIP: 6751383826, REGON: 120673170, KRS: 0000304153
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych Panią Sylwię Olszak Wszelkie uwagi, a także incydenty należy zgłaszać bezpośrednio lub na adres email issues@applypoland.com.